Autoškola - ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO - rozdíl v pojmech


Popis stránky

Autoškola - ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO - rozdíl v pojmech
Jaký je rozdíl meze ZASTAVIT A ZASTAVIT VOZIDLO

Autoškola - ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO - rozdíl v pojmech

Zákon 361/2000 hned v §2 (vymezení pojmů) tyto pojmy definuje takto:

zastavit
znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

Pomůcka: ZASTAVIT - (MOHU) o tom rozhoduji já


zastavit vozidlo
znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

Pomůcka: ZASTAVIT VOZIDLO - (MUSÍM) o tom rozhodují okolnosti, které nemohu ovlivnit (dopravní situace, porucha, přednosti v jízdě, přechod pro chodce, dopravní zácpa atd.)

Příklad: Jedete po jednosměrné komunikaci, kde je dopravní značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ.
Ale na této komunikaci se bude nacházet přechod pro chodce, po kterém budou právě přecházet chodci, kterým jste povini dát přednost.
Bude se ve Vašem případě jednat o ZASTAVENÍ, nebo o ZASTAVENÍ VOZIDLA?

Odpověď: Bude se jednat o ZASTAVENÍ VOZIDLA, protože MUSÍTE přerušit jízdu.


Více na https://portal.gov.cz/app/zakony/


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY