ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO rozdíl v pojmech

Popis stránky *
• Autoškola - ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO - rozdíl v pojmech
• Jaký je rozdíl meze ZASTAVIT A ZASTAVIT VOZIDLO
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Autoškola - ZASTAVIT a ZASTAVIT VOZIDLO - rozdíl v pojmech

Zákon 361/2000 hned v §2 (vymezení pojmů) tyto pojmy definuje takto:

zastavit
znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

Pomůcka: ZASTAVIT - (MOHU) o tom rozhoduji já


zastavit vozidlo
znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče

Pomůcka: ZASTAVIT VOZIDLO - (MUSÍM) o tom rozhodují okolnosti, které nemohu ovlivnit (dopravní situace, porucha, přednosti v jízdě, přechod pro chodce, dopravní zácpa atd.)

Příklad: Jedete po jednosměrné komunikaci, kde je dopravní značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ.
Ale na této komunikaci se bude nacházet přechod pro chodce, po kterém budou právě přecházet chodci, kterým jste povini dát přednost.
Bude se ve Vašem případě jednat o ZASTAVENÍ, nebo o ZASTAVENÍ VOZIDLA?

Odpověď: Bude se jednat o ZASTAVENÍ VOZIDLA, protože MUSÍTE přerušit jízdu.


Více na https://portal.gov.cz/app/zakony/
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet