Autobaterie test


Popis stránky

Autobaterie test - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Autobaterie někdy také obecněji ______
relátko
akumulátor
dynamo
 
2)
Autobaterie je zdrojem ______ v motorových vozidlech
chlazení
tepla
elektrické energie
 
3)
Jedná se o ______ zdroj elektrické energie
fyzikální
termický
chemický
 
4)
Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor ______
v klidu
nastartovaný
ve vysokých otáčkách
 
5)
Pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny ______ .
alternátor či dynamo
rozdělovač
startér
 
6)
Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně ______ V.
1,2
1,75
2,1
 
7)
Správná hustota elektrolytu u olověných baterií je ______ kg/dm3
1.285
0.85
2.32
 
8)
Elektrolyt v olověné baterii je směs kyseliny ______ a vody
sírové
dusičné
solné
 
9)
Jaké plyny unikají z baterie při nabíjení ______
metan a CO2
CO2 a kysličník dusičitý
kyslík a vodík
 
10)
Jaké nebezpečí hrozí při nabíjení olověných baterií ______
podchlazení
ozáření
výbuchu
 
11)
Autobaterii prospívá ______ .
minimální používání
časté používání
časté startování vozidla
 
12)
Pokud baterii dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde ______ .
ke zkratu
ke zvýšení napětí
k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci)
 
13)
Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod ten je označená jako ______
plus
mínus
 
14)
Při zapojování kostřený vývod zapojujeme ______ .
jako první
až nakonec
 
15)
Baterii nabíjíme ______
v chladných prostorech
v dobře větraných prostorech
ve vytápěných prostorech
 
16)
U nabíjené baterie ______ .
můžeme jíst, pít, kouřit
se nesmíme zdržovat
nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme
 
17)
Nabíjíme zdrojem ______ proudu
střídavého
stejnosměrného
 
18)
Nabíjíme ______ napětím, jaké má baterie.
vyšším
stejným
nižším
 
19)
Nabíjíme proudem o velikosti jedné ______ kapacity baterie.
desetiny
čtvrtiny
poloviny
 
20)
Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít ______ vodou.
chlorovanou
minerální
destilovanou
 
21)
Vývody baterie by měly ______
být čisté bez koroze
pokryté mírným povlakem sulfátu
vlhké
 
22)
Pokud nedojde k fyzickému poškození (např proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi______ lety.
1 - 2
2 - 3
4 - 6
 
23)
Pokud dojde k vybití článků pod ______ V, je baterie nevratně poškozená.
1,75
0,55
0,75
 
24)
Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné ______ .
je ekologicky likvidovat
náhlasit jejich používání na obecním úřadě

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY