Autobaterie test


Popis stránky

Autobaterie test - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.


This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Autobaterie někdy také obecněji ______
akumulátor
relátko
dynamo
 
2)
Autobaterie je zdrojem ______ v motorových vozidlech
chlazení
tepla
elektrické energie
 
3)
Jedná se o ______ zdroj elektrické energie
chemický
termický
fyzikální
 
4)
Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor ______
ve vysokých otáčkách
nastartovaný
v klidu
 
5)
Pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny ______ .
startér
rozdělovač
alternátor či dynamo
 
6)
Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně ______ V.
1,75
2,1
1,2
 
7)
Správná hustota elektrolytu u olověných baterií je ______ kg/dm3
1.285
2.32
0.85
 
8)
Elektrolyt v olověné baterii je směs kyseliny ______ a vody
sírové
dusičné
solné
 
9)
Jaké plyny unikají z baterie při nabíjení ______
metan a CO2
kyslík a vodík
CO2 a kysličník dusičitý
 
10)
Jaké nebezpečí hrozí při nabíjení olověných baterií ______
ozáření
výbuchu
podchlazení
 
11)
Autobaterii prospívá ______ .
minimální používání
časté startování vozidla
časté používání
 
12)
Pokud baterii dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde ______ .
ke zkratu
ke zvýšení napětí
k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci)
 
13)
Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod ten je označená jako ______
mínus
plus
 
14)
Při zapojování kostřený vývod zapojujeme ______ .
až nakonec
jako první
 
15)
Baterii nabíjíme ______
ve vytápěných prostorech
v dobře větraných prostorech
v chladných prostorech
 
16)
U nabíjené baterie ______ .
můžeme jíst, pít, kouřit
nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme
se nesmíme zdržovat
 
17)
Nabíjíme zdrojem ______ proudu
stejnosměrného
střídavého
 
18)
Nabíjíme ______ napětím, jaké má baterie.
stejným
vyšším
nižším
 
19)
Nabíjíme proudem o velikosti jedné ______ kapacity baterie.
poloviny
desetiny
čtvrtiny
 
20)
Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít ______ vodou.
minerální
destilovanou
chlorovanou
 
21)
Vývody baterie by měly ______
být čisté bez koroze
pokryté mírným povlakem sulfátu
vlhké
 
22)
Pokud nedojde k fyzickému poškození (např proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi______ lety.
4 - 6
1 - 2
2 - 3
 
23)
Pokud dojde k vybití článků pod ______ V, je baterie nevratně poškozená.
0,75
0,55
1,75
 
24)
Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné ______ .
je ekologicky likvidovat
náhlasit jejich používání na obecním úřadě

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,1929 sekundy
Dat:
2017-09-26 15:03:09 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY