Sponzorované odkazy

Autobaterie test


Popis stránky

Autobaterie test - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Autobaterie někdy také obecněji ______
relátko
akumulátor
dynamo
last     next      Top      End..
 
2)
Autobaterie je zdrojem ______ v motorových vozidlech
chlazení
elektrické energie
tepla
last     next      Top      End..
 
3)
Jedná se o ______ zdroj elektrické energie
termický
chemický
fyzikální
last     next      Top      End..
 
4)
Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor ______
ve vysokých otáčkách
v klidu
nastartovaný
last     next      Top      End..
 
5)
Pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny ______ .
alternátor či dynamo
startér
rozdělovač
last     next      Top      End..
 
6)
Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně ______ V.
1,2
2,1
1,75
last     next      Top      End..
 
7)
Správná hustota elektrolytu u olověných baterií je ______ kg/dm3
1.285
2.32
0.85
last     next      Top      End..
 
8)
Elektrolyt v olověné baterii je směs kyseliny ______ a vody
solné
sírové
dusičné
last     next      Top      End..
 
9)
Jaké plyny unikají z baterie při nabíjení ______
CO2 a kysličník dusičitý
metan a CO2
kyslík a vodík
last     next      Top      End..
 
10)
Jaké nebezpečí hrozí při nabíjení olověných baterií ______
ozáření
podchlazení
výbuchu
last     next      Top      End..
 
11)
Autobaterii prospívá ______ .
minimální používání
časté používání
časté startování vozidla
last     next      Top      End..
 
12)
Pokud baterii dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde ______ .
k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci)
ke zvýšení napětí
ke zkratu
last     next      Top      End..
 
13)
Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod ten je označená jako ______
mínus
plus
last     next      Top      End..
 
14)
Při zapojování kostřený vývod zapojujeme ______ .
jako první
až nakonec
last     next      Top      End..
 
15)
Baterii nabíjíme ______
ve vytápěných prostorech
v chladných prostorech
v dobře větraných prostorech
last     next      Top      End..
 
16)
U nabíjené baterie ______ .
se nesmíme zdržovat
nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme
můžeme jíst, pít, kouřit
last     next      Top      End..
 
17)
Nabíjíme zdrojem ______ proudu
střídavého
stejnosměrného
last     next      Top      End..
 
18)
Nabíjíme ______ napětím, jaké má baterie.
vyšším
nižším
stejným
last     next      Top      End..
 
19)
Nabíjíme proudem o velikosti jedné ______ kapacity baterie.
čtvrtiny
desetiny
poloviny
last     next      Top      End..
 
20)
Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít ______ vodou.
destilovanou
minerální
chlorovanou
last     next      Top      End..
 
21)
Vývody baterie by měly ______
být čisté bez koroze
pokryté mírným povlakem sulfátu
vlhké
last     next      Top      End..
 
22)
Pokud nedojde k fyzickému poškození (např proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi______ lety.
1 - 2
4 - 6
2 - 3
last     next      Top      End..
 
23)
Pokud dojde k vybití článků pod ______ V, je baterie nevratně poškozená.
1,75
0,55
0,75
last     next      Top      End..
 
24)
Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné ______ .
náhlasit jejich používání na obecním úřadě
je ekologicky likvidovat

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,1929 sekundy
Dat:
2017-09-26 15:03:09 Nick: josé

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY