Autobaterie test

Popis stránky *
• Autobaterie test
• - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.
Posunout na obsah
Info
Autobaterie test •
• - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Autobaterie někdy také obecněji ______
dynamo
relátko
akumulátor
 
2)
Autobaterie je zdrojem ______ v motorových vozidlech
elektrické energie
chlazení
tepla
 
3)
Jedná se o ______ zdroj elektrické energie
fyzikální
termický
chemický
 
4)
Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor ______
ve vysokých otáčkách
v klidu
nastartovaný
 
5)
Pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny ______ .
rozdělovač
alternátor či dynamo
startér
 
6)
Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně ______ V.
1,2
1,75
2,1
 
7)
Správná hustota elektrolytu u olověných baterií je ______ kg/dm3
1.285
0.85
2.32
 
8)
Elektrolyt v olověné baterii je směs kyseliny ______ a vody
sírové
solné
dusičné
 
9)
Jaké plyny unikají z baterie při nabíjení ______
kyslík a vodík
CO2 a kysličník dusičitý
metan a CO2
 
10)
Jaké nebezpečí hrozí při nabíjení olověných baterií ______
ozáření
podchlazení
výbuchu
 
11)
Autobaterii prospívá ______ .
časté používání
časté startování vozidla
minimální používání
 
12)
Pokud baterii dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde ______ .
k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci)
ke zkratu
ke zvýšení napětí
 
13)
Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod ten je označená jako ______
mínus
plus
 
14)
Při zapojování kostřený vývod zapojujeme ______ .
až nakonec
jako první
 
15)
Baterii nabíjíme ______
v chladných prostorech
v dobře větraných prostorech
ve vytápěných prostorech
 
16)
U nabíjené baterie ______ .
můžeme jíst, pít, kouřit
nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme
se nesmíme zdržovat
 
17)
Nabíjíme zdrojem ______ proudu
střídavého
stejnosměrného
 
18)
Nabíjíme ______ napětím, jaké má baterie.
stejným
vyšším
nižším
 
19)
Nabíjíme proudem o velikosti jedné ______ kapacity baterie.
čtvrtiny
desetiny
poloviny
 
20)
Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít ______ vodou.
chlorovanou
minerální
destilovanou
 
21)
Vývody baterie by měly ______
být čisté bez koroze
pokryté mírným povlakem sulfátu
vlhké
 
22)
Pokud nedojde k fyzickému poškození (např proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi______ lety.
1 - 2
2 - 3
4 - 6
 
23)
Pokud dojde k vybití článků pod ______ V, je baterie nevratně poškozená.
0,55
0,75
1,75
 
24)
Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné ______ .
náhlasit jejich používání na obecním úřadě
je ekologicky likvidovat

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 10,6510 sekundy
Dat:
2020-01-17 02:05:37 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet