Řízená křižovatka policistou

Popis stránky *
• Řízení křižovatky policistou - jak si zapamotovat
• Časté chyby při nedání přednosti v jízdě na křižovatkách s tramvají.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

361/2000 Sb

Když si nevím rady, počkám na pokyn policisty

Policista je bůh

Pokyny policisty jsou nadřazeny všem dopravním značkám i světelným signálům.

Názvosloví

Rozpažení, jako byste chtěli létat, či Ježíš na kříži, či písmeno T.
Upažení - stejně jako rozpažení (ruka do strany kolmo k tělu), ale většinou se jedná jen o jednu, určitou, ruku.
Předpažení - ruka - ruce zvednuté před sebe, jakoby jste jimi ukazovali před sebe do dálky. Ruka je opět kolmá k svislé ose těla.
Připažení - ruce visí volně podél těla - klasický postoj.

Pozor - vztyčí-li policista paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou

„Pozor!“
„Pozor!“, vztyčí-li policista paži nebo předloktí pravé paže se směrovkou; řidič jedoucí ze směru, pro který byl provoz předtím zastaven, je povinen se připravit k jízdě; řidič jedoucí ve směru předtím volném je povinen zastavit vozidlo; je-li však již tak blízko, že by nemohl bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
Je to podobné jako signál oranžové barvy po červeném, nebo zeleném signálu.


Policista má rozpažené ruce, nebo ruce připažené podél těla

„Stůj!“
pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo zádům policisty.

„Volno“
pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty
„Volno“
pro směr, ke kterému stojí policista bokem; řidič může pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo.
Chodci
přecházejí (mají VOLNO, zelenou) za zády policisty.


Trojstranná uzávěra

„Stůj!“
Pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku policisty.

„Volno“
Pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty, pokračující rovně, či odbočující vpravo nebo vlevo (pozor na chodce za zády policisty viz níže).
Pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo.
Pro chodce přecházející za zády policisty.

Chodci
přecházejí (mají VOLNO, zelenou) za zády policisty.


Logické odůvodnění

ZÁDA POLICISTY = STOP
Řidič, který přijíždí k zádům policisty má vždy "ČERVENOU - STŮJ". Budu si pamatovat, že policista mne nevidí, proto musím, jako řidič zastavit vozidlo - zůstat stát.

ROZPAŽENÉ RUCE POLICISTY, PŘIJÍŽDÍM K JEHO ČELU = STOP
Řidič přijíždějící k ČELU policisty, který má ROZPAŽENÉ ruce, má vždy "ČERVENOU - STŮJ".
Budu si pamatovat, že mám před sebou stažené závory a musím zastavit.

LEVÝ BOK POLICISTY = VOLNO (pokud nemá vztyčenou paži)
Dále si všímám, že vozidlo přijíždějící k levému boku policisty, má v obou případech "VOLNO - ZELENOU".

Trojstranná uzávěra
Předpažená pravá ruka (s ukazovátkem - směrovníkem) je závora "STŮJ" pro ty, co přijíždějí k pravému boku policisty.

Řidič, který přijíždí k čelu policisty má před sebou upaženou ruku jako závoru, ale z logiky věci může usoudit, že řidič za zády policisty má STŮJ, řidič vlevo od něj má také STŮJ a jen řidič zprava má VOLNO. Tudíž, odbočuje-li řidič přijíždějící k čelu policisty vpravo, nikdo mu nesmí vjet do jeho jízdní dráhy a může tak učinit.
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet