Křižovatky test 1Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Křižovatky test 1 - popis funkce - vyberte správná údaje.
Chyba
 
1)Křižovatky test 1

Které vozidlo projede křižovatkou jako první?
zelene, má přednost zprava
zelene, ale musí nejdříve zastavit
modré vozidlo
last  next  Top End
 
2)Křižovatky test 1

Jaký význam mají červené sloupky umístěné vedle vozovky pro řidiče zeleného vozidla?
označují ukončení účelové komunikace a vjezd na hlavní silnici
označují místo, kde se nachází zpomalovač jízdy tzv. retardér
označují, že se řidič nachází na hlavní silnici
last  next  Top End
 
3)Křižovatky test 1

Tramvaj křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má
přednost v jízdě
povinnost zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu, kterému křižuje směr jízdy
povinnost dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po její pravé straně
last  next  Top End
 
4)Křižovatky test 1

Tramvaj se blíží k přechodu pro chodce.Chodec se chystá vstoupit na přechod. Kdo má přednost?
Chodec musí dát přednost tramvaji
Chodec má na přechodu vždy přednost, tedy i před tramvají a může tedy vstoupit na přechod.
last  next  Top End
 
5)Křižovatky test 1

Musí řidič žlutého auta dát přednost jezdci na koni?
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
ano, protože zde platí přednost zprava
last  next  Top End
 
6)Křižovatky test 1

Musí řidič modrého auta dát přednost jezdci na koni, který pokračuje přímým směrem?
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
ano, protože odbočuje vlevo a musí dát přednost protijedoucím vozidlům
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
last  next  Top End
 
7)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
zelené
žluté, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje dopravní značka
žluté a nemusí zastavit před hranicí křižovatky na místě výhledu do křižovatky
last  next  Top End
 
8)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
zelené, aniž by zastavilo
zelené, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje značka
žluté, musí dát přednost vozidlům odbočijícím vlevo
last  next  Top End
 
9)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté, protože modré musí zastavit
modré, je na hlavní silnici
žluté, protože přijíždí zprava
last  next  Top End
 
10)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
mohou projet obě součastně
žluté, musí zastavit a dát přednost modrému
modré
last  next  Top End
 
11)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči modrého auta?
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vpravo
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vlevo
jsem na hlavní silnici, která pokračuje přímým směrem
last  next  Top End
 
12)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči žlutého auta?
pokud bude volná křižovatka nemusím zastavit
mám přednost v jízdě
musím zastavit a dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici
last  next  Top End
 
13)Křižovatky test 1

Kdo projede jako první křižovatkou?
modré
zelené
žluté
last  next  Top End
 
14)Křižovatky test 1

Kdo projede jako druhý?
žluté, protože přijíždí zprava
žluté a zelené mohou současně po projetí modrého
modré

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,2109 sekundy
Dat:
2014-08-27 20:53:50 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy