Křižovatky test 1


Popis stránky

Křižovatky test 1 - popis funkce - vyberte správná údaje.

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Křižovatky test 1

Které vozidlo projede křižovatkou jako první?
zelene, ale musí nejdříve zastavit
modré vozidlo
zelene, má přednost zprava
last     next      Top      End..
 
2)Křižovatky test 1

Jaký význam mají červené sloupky umístěné vedle vozovky pro řidiče zeleného vozidla?
označují, že se řidič nachází na hlavní silnici
označují místo, kde se nachází zpomalovač jízdy tzv. retardér
označují ukončení účelové komunikace a vjezd na hlavní silnici
last     next      Top      End..
 
3)Křižovatky test 1

Tramvaj křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má
přednost v jízdě
povinnost zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu, kterému křižuje směr jízdy
povinnost dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po její pravé straně
last     next      Top      End..
 
4)Křižovatky test 1

Tramvaj se blíží k přechodu pro chodce.Chodec se chystá vstoupit na přechod. Kdo má přednost?
Chodec má na přechodu vždy přednost, tedy i před tramvají a může tedy vstoupit na přechod.
Chodec musí dát přednost tramvaji
last     next      Top      End..
 
5)Křižovatky test 1

Musí řidič žlutého auta dát přednost jezdci na koni?
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
ano, protože zde platí přednost zprava
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
last     next      Top      End..
 
6)Křižovatky test 1

Musí řidič modrého auta dát přednost jezdci na koni, který pokračuje přímým směrem?
ano, protože odbočuje vlevo a musí dát přednost protijedoucím vozidlům
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
last     next      Top      End..
 
7)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje dopravní značka
zelené
žluté a nemusí zastavit před hranicí křižovatky na místě výhledu do křižovatky
last     next      Top      End..
 
8)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
žluté, musí dát přednost vozidlům odbočijícím vlevo
zelené, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje značka
zelené, aniž by zastavilo
last     next      Top      End..
 
9)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
modré, je na hlavní silnici
žluté, protože modré musí zastavit
žluté, protože přijíždí zprava
last     next      Top      End..
 
10)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
mohou projet obě součastně
modré
žluté, musí zastavit a dát přednost modrému
last     next      Top      End..
 
11)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči modrého auta?
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vpravo
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vlevo
jsem na hlavní silnici, která pokračuje přímým směrem
last     next      Top      End..
 
12)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči žlutého auta?
musím zastavit a dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici
mám přednost v jízdě
pokud bude volná křižovatka nemusím zastavit
last     next      Top      End..
 
13)Křižovatky test 1

Kdo projede jako první křižovatkou?
zelené
modré
žluté
last     next      Top      End..
 
14)Křižovatky test 1

Kdo projede jako druhý?
modré
žluté a zelené mohou současně po projetí modrého
žluté, protože přijíždí zprava

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,2109 sekundy
Dat:
2014-08-27 20:53:50 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY