Křižovatky test 1


Popis stránky

Křižovatky test 1 - popis funkce - vyberte správná údaje.
Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Křižovatky test 1 - popis funkce - vyberte správná údaje.
Chyba
 
1)Křižovatky test 1

Které vozidlo projede křižovatkou jako první?
zelene, má přednost zprava
zelene, ale musí nejdříve zastavit
modré vozidlo
 
2)Křižovatky test 1

Jaký význam mají červené sloupky umístěné vedle vozovky pro řidiče zeleného vozidla?
označují ukončení účelové komunikace a vjezd na hlavní silnici
označují místo, kde se nachází zpomalovač jízdy tzv. retardér
označují, že se řidič nachází na hlavní silnici
 
3)Křižovatky test 1

Tramvaj křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má
povinnost dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po její pravé straně
přednost v jízdě
povinnost zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu, kterému křižuje směr jízdy
 
4)Křižovatky test 1

Tramvaj se blíží k přechodu pro chodce.Chodec se chystá vstoupit na přechod. Kdo má přednost?
Chodec musí dát přednost tramvaji
Chodec má na přechodu vždy přednost, tedy i před tramvají a může tedy vstoupit na přechod.
 
5)Křižovatky test 1

Musí řidič žlutého auta dát přednost jezdci na koni?
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ano, protože zde platí přednost zprava
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
 
6)Křižovatky test 1

Musí řidič modrého auta dát přednost jezdci na koni, který pokračuje přímým směrem?
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
ano, protože odbočuje vlevo a musí dát přednost protijedoucím vozidlům
 
7)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje dopravní značka
žluté a nemusí zastavit před hranicí křižovatky na místě výhledu do křižovatky
zelené
 
8)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
žluté, musí dát přednost vozidlům odbočijícím vlevo
zelené, aniž by zastavilo
zelené, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje značka
 
9)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté, protože modré musí zastavit
modré, je na hlavní silnici
žluté, protože přijíždí zprava
 
10)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
žluté, musí zastavit a dát přednost modrému
modré
mohou projet obě součastně
 
11)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči modrého auta?
jsem na hlavní silnici, která pokračuje přímým směrem
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vpravo
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vlevo
 
12)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči žlutého auta?
pokud bude volná křižovatka nemusím zastavit
musím zastavit a dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici
mám přednost v jízdě
 
13)Křižovatky test 1

Kdo projede jako první křižovatkou?
zelené
modré
žluté
 
14)Křižovatky test 1

Kdo projede jako druhý?
žluté a zelené mohou současně po projetí modrého
modré
žluté, protože přijíždí zprava

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 15,6250 sekundy
Dat:
2020-05-07 14:10:42 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet