Sponzorované odkazy

Křižovatky test 1


Popis stránky

Křižovatky test 1 - popis funkce - vyberte správná údaje.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)Křižovatky test 1

Které vozidlo projede křižovatkou jako první?
zelene, má přednost zprava
modré vozidlo
zelene, ale musí nejdříve zastavit
last  next  Top End
 
2)Křižovatky test 1

Jaký význam mají červené sloupky umístěné vedle vozovky pro řidiče zeleného vozidla?
označují místo, kde se nachází zpomalovač jízdy tzv. retardér
označují, že se řidič nachází na hlavní silnici
označují ukončení účelové komunikace a vjezd na hlavní silnici
last  next  Top End
 
3)Křižovatky test 1

Tramvaj křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má
povinnost zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu, kterému křižuje směr jízdy
přednost v jízdě
povinnost dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po její pravé straně
last  next  Top End
 
4)Křižovatky test 1

Tramvaj se blíží k přechodu pro chodce.Chodec se chystá vstoupit na přechod. Kdo má přednost?
Chodec má na přechodu vždy přednost, tedy i před tramvají a může tedy vstoupit na přechod.
Chodec musí dát přednost tramvaji
last  next  Top End
 
5)Křižovatky test 1

Musí řidič žlutého auta dát přednost jezdci na koni?
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ano, protože zde platí přednost zprava
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
last  next  Top End
 
6)Křižovatky test 1

Musí řidič modrého auta dát přednost jezdci na koni, který pokračuje přímým směrem?
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ano, protože odbočuje vlevo a musí dát přednost protijedoucím vozidlům
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
last  next  Top End
 
7)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
zelené
žluté a nemusí zastavit před hranicí křižovatky na místě výhledu do křižovatky
žluté, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje dopravní značka
last  next  Top End
 
8)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
zelené, aniž by zastavilo
zelené, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje značka
žluté, musí dát přednost vozidlům odbočijícím vlevo
last  next  Top End
 
9)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
modré, je na hlavní silnici
žluté, protože modré musí zastavit
žluté, protože přijíždí zprava
last  next  Top End
 
10)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
žluté, musí zastavit a dát přednost modrému
mohou projet obě součastně
modré
last  next  Top End
 
11)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči modrého auta?
jsem na hlavní silnici, která pokračuje přímým směrem
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vpravo
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vlevo
last  next  Top End
 
12)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči žlutého auta?
pokud bude volná křižovatka nemusím zastavit
musím zastavit a dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici
mám přednost v jízdě
last  next  Top End
 
13)Křižovatky test 1

Kdo projede jako první křižovatkou?
žluté
zelené
modré
last  next  Top End
 
14)Křižovatky test 1

Kdo projede jako druhý?
modré
žluté a zelené mohou současně po projetí modrého
žluté, protože přijíždí zprava

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 36,2109 sekundy
Dat:
2014-08-27 20:53:50 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY