Křižovatky test 1

Popis stránky *
• Křižovatky test 1
• - popis funkce - vyberte správná údaje.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis funkce - vyberte správná údaje.
Chyba
 
1)Křižovatky test 1

Které vozidlo projede křižovatkou jako první?
zelene, ale musí nejdříve zastavit
modré vozidlo
zelene, má přednost zprava
 
2)Křižovatky test 1

Jaký význam mají červené sloupky umístěné vedle vozovky pro řidiče zeleného vozidla?
označují místo, kde se nachází zpomalovač jízdy tzv. retardér
označují, že se řidič nachází na hlavní silnici
označují ukončení účelové komunikace a vjezd na hlavní silnici
 
3)Křižovatky test 1

Tramvaj křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má
povinnost zastavit a dát přednost v jízdě vozidlu, kterému křižuje směr jízdy
přednost v jízdě
povinnost dát přednost v jízdě pouze vozidlům jedoucím po její pravé straně
 
4)Křižovatky test 1

Tramvaj se blíží k přechodu pro chodce.Chodec se chystá vstoupit na přechod. Kdo má přednost?
Chodec musí dát přednost tramvaji
Chodec má na přechodu vždy přednost, tedy i před tramvají a může tedy vstoupit na přechod.
 
5)Křižovatky test 1

Musí řidič žlutého auta dát přednost jezdci na koni?
ano, protože zde platí přednost zprava
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
 
6)Křižovatky test 1

Musí řidič modrého auta dát přednost jezdci na koni, který pokračuje přímým směrem?
ne, protože jezdci na zvířatech musí před křižovatku zesednout
ne, protože motorové vozidlo má vždy přednost před jezdci na zvířatech
ano, protože odbočuje vlevo a musí dát přednost protijedoucím vozidlům
 
7)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté a nemusí zastavit před hranicí křižovatky na místě výhledu do křižovatky
žluté, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje dopravní značka
zelené
 
8)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
zelené, aniž by zastavilo
žluté, musí dát přednost vozidlům odbočijícím vlevo
zelené, ale musí nejdříve zastavit jak přikazuje značka
 
9)Křižovatky test 1

Jako první projede křižovatkou?
žluté, protože modré musí zastavit
žluté, protože přijíždí zprava
modré, je na hlavní silnici
 
10)Křižovatky test 1

Jako druhé projede křižovatkou?
mohou projet obě součastně
modré
žluté, musí zastavit a dát přednost modrému
 
11)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči modrého auta?
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vlevo
jsem na hlavní silnici, která jako hlavní pokračuje vpravo
jsem na hlavní silnici, která pokračuje přímým směrem
 
12)Křižovatky test 1

Co říkají značky řidiči žlutého auta?
mám přednost v jízdě
musím zastavit a dát přednost vozidlům přijíždějícím po hlavní silnici
pokud bude volná křižovatka nemusím zastavit
 
13)Křižovatky test 1

Kdo projede jako první křižovatkou?
modré
zelené
žluté
 
14)Křižovatky test 1

Kdo projede jako druhý?
modré
žluté, protože přijíždí zprava
žluté a zelené mohou současně po projetí modrého

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 43,7490 sekundy
Dat:
2020-07-28 22:12:20 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet