Spojka v automobilu


Popis stránky

Spojka v automobilu - k čemu slouží a popis.


spojka Spojka je strojní součástka, která spojuje obvykle hnací a hnaný hřídel a slouží k přenosu kroutícího momentu a vyrovnání vzájemné nesouososti obou hřídelů. Podle druhu použití dělíme spojky na pevné (např. trubková, kotoučová aj.) které přenášejí stálý kroutící moment mezi hřídeli a na spojky pohyblivé (např. třecí lamelová spojka) které umožňují rozpojení mezi dvěma hřídeli a tím přerušení přenosu kroutícího momentu. Významnou součástí strojů je pojistná střižná spojka (např. kotoučová spojka se střižným kolíkem), která zajistí přerušení kroutícího momentu přestřižení kolíku pokud se překročí kroutící moment který je předepsán pro daný stroj. Pro přenos kroutícího momentu ve spojkách se používá mnoho různých způsobů a součástí, např: Kolíky, čepy, lícované šrouby, pryže (např. spojka PERIFLEX), nebo různé konstrukční úpravy spojkových kotoučů, jako například u zubové spojky a v neposlední řadě se používá třecí síly jako například u třecí lamelové spojky, která má velký význam v automobilovém průmyslu. Zdroj citace a obrázku Wikipedia Spojka licence textu z Wikipedie
besip-th.png

Besip Dopravní výchova Předškolní děti Žáci základní školy Mládež Dětská dopravní hřiště Dopravní soutěž mladých cyklistů Viditelnost Používej přilbuPranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY