Proč má přednost trmavaj odbočující vpravo...

Popis stránky *
• Proč musíme dát přednost tramvaji odbočující vpravo, nebo vlevo
• Proč musíme dát přednost tramvaji odbočující vpravo, stojící po naší levé straně. Pomůcka pro snadné zapamatování.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

Vysvětlení

Vžíjte se na chvíli do role řidiče tramvaje.
Nemáte možnost přejet s vozidlem do odbočovacích průhu, tak jako např. osobní automobil.
Je Vám nyní asi jasné, že na křižovatce, která je na obrázku níže, by bylo jen málo řidičů ochotných umožnit tramvaji odbočit vpravo. Navíc má tramvaj vysokou hmotnost a obtížně se zastavuje, proto její přednost upravuje zákon.

Křižovatka na obrázku níže, pro jednodušší pochopení, nemá upravenu přednost v jízdě! V reálných situacích je třeba navíc dbát dopravního značení a signalizace!

Pokud však vedle Vás souběžně stejným směrem jede tramvaj a dává znamení o změně směru jízdy tak, že Vám bude křížit Váš zamýšlený směr jízdy, dejte jí přednost.


Přednost tramvaje odbočující vlevo

Obdobná situace nastane (obrázek níže) když tramvaj odbočuje vlevo a po její levé straně jedou souběžně s ní vozidla stejným směrem jako tramvaj, kterým tato tramvaj bude křížit cestu. Bezohlední řidiči by tramvaji nedovolili odbočit, proto opět toto ošetřuje zákon a vozidla musí dát přednost tramvaji.


Přednost tramvaje odbočující vpravo z hlavní na vedlejší silnici

Mnoho řidičů osobních automobilů si myslí, že když jsou na hlavní silnici a pokračují rovně dále po hlavní silnici i za křižovatkou, tak nemusí dát přednost tramvaji, která přijela ke křižovatce souběžně s vozidlem ze stejného směru, ale odbočující vpravo na vedlejší silnici. Zamyslete se, jak by řidič tramvaje mohl dokončit odbočování v dopravních špičkách, kdyby přednost tramvaje, na křižovatce níže, nebyla stanovená zákonem?

Přednost tramvaje odbočující vpravo, křižovatka bez dopravních značek upravujících přednost v jízdě řízená světelným signálem

Zase obdobný případ, kdy by kolona osobních vozidel neumožnila tramvaji odbočit vpravo a proto je přednost tramvaje upravena zákonem.
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet