Tramvaj - časté chyby určení přednosti v jízdě

Popis stránky *
• Tramvaj světelné signály na křižovatce a přednost v jízdě
• Časté chyby při nedání přednosti v jízdě na křižovatkách s tramvají.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

361/2000 Sb

S1 - Tříbarevná soustava s plnými signály a tramvaj

S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“ Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.

Tato situace dělá řidičům motorových vozidel velké problémy, protože nedají tramvaji, která přijela na křižovatku souběžně s nimi, přednost, když křižují její dráhu. Modré osobní vozidlo se rozjede snadněji než tramvaj a řidič, pokud nemá nikoho v protisměru komu musí dát přednost, tak si najede ke kolejím. Vtom si všimne, že tramvaj co stála vedle něj se také rozjela, uvědomí si svou chybu, ale zastaví blízko kolejí tramvaje, nebo až na nich, což znemožní tramvaji průjezd křižovatkou, v horším případě dojde ke střetu vozidel.
Je třeba si hlídat nejen protijedoucí vozidla, či tramvaje atd., ale i tu tramvaj, co přijela souběžně s námi a dát jí včas, a dle pravidel, přednost v jízdě.


S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem "Volno" a tramvaj

Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

Tramvajím, které také odbočují vlevo jako my, nevjíždíme do dráhy a pokud není dostatek místa jet souběžně vedle nich, dáme jim určitě přednost.


S 3c – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem "Volno" a tramvaj

Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje. Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.


Signál pro opuštění křižovatky a tramvaj

Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.


S 9b – Signál pro chodce se znamením "Volno" a tramvaj

S 9b – Signál pro chodce se znamením "Volno" chodec může přecházet vozovku.
Přesto se chodec řádně ujistí, že tramvaj stojí, nebo zastavuje a dává chodci přednost. Pozor! Nezaměňovat s přechodem pro chodce bez světelné signalizace! Viz níže


Přechod pro chodce bez světelné signalizace označený značkou Přechod pro chodce a tramvaj

§ 54
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
Chodec musí dát přednost tramvaji.

S5 - Doplňková zelená šipka / pro odbočení vpravo. POZOR - časté nehody!

Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým světlem "Pozor!" znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce (přecházející příčně pozemní komunikaci, po které ke křižovatce přijíždí).

Tento signál je důvodem k mnoha dopravním nehodám, protože část řidičů má zelený signal se šipkou spojený s instrukcí VOLNO.

facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet