První pomoc testy

Popis stránky *
• První pomoc testy
• - jak si počínát při provádění první pomoci - vyberte správná data vědomostního testu.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- jak si počínát při provádění první pomoci - vyberte správná data vědomostního testu.
Chyba
 
1)První pomoc
Pokud jste na místo nehody přijeli motorovým vozidlem, jak jej zaparkujete?
zaparkuji tak, abych, co nejméně překážel ostatním účastníkům silničního provozu a v bezpečné vzdálenosti od místa nehody. Zaparkování mého vozidla by nemělo být příčinou dalších nehod.
zaparkuji tak, aby me vozidlo znemožnilo projetí úsekem dopravní nehody ostatním vozidlům
 
2)První pomoc
Pokud jste na místo nehody přijeli motorovým vozidlem, jak místo nehody označíte?
k označení místa nehody použiji výstražný trojúhelník umístěný v předepsáné vzdálenosti od místa nehody
označím místo nehody červeným praporkem uvázaným na větev stromu
obléknu si reflexní vestu a tím pádem, již nemusím nijak označit místo nehody
 
3)První pomoc
Na jakou telefonní linku se dovoláte po vytočení čísla 112?
číslo lze použít jen v Německu a je to linka německé policie
na tísňovou linku fungující ve všech státech Evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku. Toto spojení je v síti prioritizováno a službu lze aktivovat i bez vložené SIM karty či bez zadání PIN kódu, v případě absence signálu domovského operátora vytvoří telefon spojení prostřednictvím dostupné konkurenční sítě GSM.
na telefonní linku ministerstva dopravy
 
4)První pomoc
Jaké telefonní číslo tísňového volání má záchranná služba?
158
150
155
 
5)První pomoc
Jaké telefonní číslo tísňového volání májí hasiči?
155
158
150
 
6)První pomoc
Jaké telefonní číslo tísňového volání má policie?
150
158
155
 
7)První pomoc
Jaké telefonní číslo tísňového volání zvolíte, pokud Váš mobilní telefón momentálně nemá signál, nebo jste zapoměli PIN, či nemáte SIM kartu vloženou v telefonu?
150
112
155
 
8)První pomoc
Pokud se dovoláme na tísňovou linku, který z níže uvedených údajů uvedeme, jako první?
poznávací značku havarovaného vozidla
své jméno, příjmení a rodné číslo
místo nehody
 
9)První pomoc
Který z níže uvedených údajů je nejdůležitější pro popis nehody při tísňovém volání?
údaj za jakých povětrnostních podmínek se nehoda stala
údaj o typu a stáří vozidla (vozidel)
údaj o jakou nehodu se jedná(např. srážka motocyklu s osobním vozidlem, čelní srážka dvou osobních vozidel, čelní srážka autobusu s kamionem, čelní náraz osobního vozidla do stromu atd.)
 
10)První pomoc
Který z níže uvedených údajů je nejdůležitější pro popis nehody při tísňovém volání?
údaj za jakých povětrnostních podmínek se nehoda stala
počet a stav zraněných
odhad škody způsobené havárií na vozidlech
 
11)První pomoc
Pokud při tísňovém volání nedokážeme přesně určit polohu autonehody
okamžitě ukončíme hovor a vyrazíme do nejbližší obce zjistit její název
oznámíme aspoň název poslední obce, kterou jsme projeli, nebo uvedeme údaje ze směrových tabulí, či kilometrovníku v místě nehody, dále můžeme uvést důležité orientační body (blízkost železnice, dálnice, rybníka, křižovatky, lomu, aleje z určitých stromů např. kaštanů, třešní atd.), typ komunikace, odkud a kam jedeme (˝jsme asi v polovině cesty mezi Ostravou a Šumperkem˝)
 
12)První pomoc
Pokud zraněný silně krvácí?
nejprve prozkoumáme zda zraněný nemá zlomeniny končetin a až pak se pokusíme zastavit silné krvácení
nejprve se pokusíme zastavit silné krvácení, nebo jej aspoň zmírnit
 
13)První pomoc
Jak poznáme tepenné krvácení?
je to mírné krvácení, po chvíli samo ustane
krev volně vytéká z rány
jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu
 
14)První pomoc
Pokud zaškrtíme tepnu při silném krvácení, za jak dlouho hrozí odumření tkáně v oblasti, která není zásobována krví?
za 90 minut
za 15 minut
za 60 minut
 
15)První pomoc
Při jak veliké ztrátě krve u dospělého jedince je již velmi vážně ohrožen život zraněného?
při ztrátě 0,1 litrů krve
většinou při ztrátě zhruba 2 a více litrů krve
při ztrátě již 0,5 litru krve
 
16)První pomoc
Po kolika minutách, když zraněný nedýchá, začínají odumírat kvůli tomu jeho mozkové buňky?
po 5 minutách
již zhruba po 3 minutách
po 15 minutách
 
17)První pomoc
Po kolika minutách bez dechu zraněného je malá pravděpodobnost na jeho oživení?
zhruba po více jak 5 minutách, ale jsou známy vyjímky, kdy se podařilo oživit osobu vytaženou ze studené vody i po mnohem delší době, takže pokud zraněný nedýchá, pokusit se jej oživovat až do doby, dokud nepřijede záchranka
po 2 minutách
po 3 minutách
 
18)První pomoc
Jak poznáme že zraněný dýchá?
dýchání je jasně slyšitelné, takže jen podle sluchu
například pomocí zrcátka přiloženého k ústům kdy na něm bude kondenzovat pára z dechu, nebo dle pohybu hrudníku, břícha, závanu dechu z úst
 
19)První pomoc
Jak kontrolujeme puls zraněného?
zraněný má tep nehmatný, takže nijak
nejlépe na krčních tepnách - karotidách - po obou stranách zadní části hrtanu - zkuste si je nahmatat
 
20)První pomoc
Co je to resustitace?
resustitace je převoz zraněného do nemocnice
resustitace je ošetření krvácejících zranění
resustitace je soubor úkonů, které se provádí k obnovení základních životních funkcí
 
21)První pomoc
K čemu se používá takzvaná STABILIZOVANÁ POLOHA?
STABILIZOVANÁ POLOHA se používá jen při podezření na poranění páteře
STABILIZOVANÁ POLOHA se používá, jako prevence zastavení dechu osoby v bezvědomí
 
22)První pomoc
Při STABILIZOVANÉ POLOZE zraněný?
při STABILIZOVANÉ POLOZE zraněný sedí opřený npříklad o kmen stromu
při STABILIZOVANÉ POLOZE leží zraněnýleží na zádech a je přikryt teplou přikrývkou
při STABILIZOVANÉ POLOZE leží zraněnýna na boku s pokrčením ˝horní˝ nohy v kyčli a koleni do pravého úhlu, s hlavou zatlačenou vzad, aby byli otevřeny dýchací cesty - ruce mužeme též pokrčit do pravého úhlu a zkontrolujeme dýchání - na, který bok zraněného otočímé závisí na druhu zranění
 
23)První pomoc
Můžeme použít STABILIZOVANOU POLOHU u zraněných s podezřením poškození páteře?
ano, jinak by došlo k zástavě dechu
při podezření ze zlomeniny páteře postiženého do STABILIZOVANÉ POLOHY neukládáme, pouze zajistíme dýchací cesty
 
24)První pomoc
Jak dlouho smí ležet zraněný při STABILIZOVANÉ POLOZE na jednom boku(pokud s ním můžeme hýbat)?
maximálně 90 minut
maximálně 60 minut
maximálně 30 minut
 
25)První pomoc
Je nutné před prováděním oživování vyčistit ústní dutinu?
před začátkem provádění oživování není nutné vyčistit ústní dutinu
ano a nejen to, ale je nutné například vyndat zubní protézu, nebo jiné předměty, které by mohly zapříčinit udušení zraněného
 
26)První pomoc
Kolikati vdechy zahajujeme umělé dýchání?
od dýchání se upouští, důležitější je okamžitá masáž srdce, provedou se 2 vdechy až po 1 minutě nepřímé srdeční masáže
10 hlubokými vdechy
15 - 20 hlubokými vdechy
 
27)První pomoc
Proč je nutné stisknout nosní křídla dospělého postiženého při umělém dýchání?
při umělém dýchání není třeba stisknout nosní křídla postiženého
aby se nezačal dusit
aby se vzduch dostal do plic a neunikal zpět nosní dutinou
 
28)První pomoc
Měl by být vdech při poskytování umělého dýchání krátký a prudký?
ne, měl by být hluboký a dostatečně dlouhý
ano, měl by být krátký a prudký, aby se dostatečně "roztáhly" plíce
 
29)První pomoc
Jak zahájíme u dospělého oživování?
u dospělého zahájíme 30 vdechy,2 kompresemi srdce
u dospělého zahájíme kompresemi srdce zhruba po dobu 1 minuty a pak 2 vdechy,
u dospělého zahájíme 2 vdechy,2 kompresemi srdce
 
30)První pomoc
Kolik stlačení (kompresí) srdce provádíme při oživování u dítěte za jednu minutu?
přibližně 100 až 120 stlačení za minutu
30 až 60 stlačení za minutu
maximálně 60 stlačení za minutu
 
31)První pomoc
Jak poznáme, že je oživování účinné?
jen pokud zraněný začne sám s námi komunikovat
zvedá se hrudník, mizí vosková bledost z obličeje, je hmatný tep na krkavicích - krčních tepnách
 
32)První pomoc
K čemu se používá takzvaný TROJITÝ MANÉVR?
TROJITÝ MANÉVR je střídavé vdechování z plic do plic s masáží srdce a pohyby horních končetin, používá se tedy k oživení základních funkcí organizmu
při nemožnosti otevření dutiny ústní z důvodu například křeče k otevření ústní dutiny
při nakládání pacienta na nosítka
 
33)První pomoc
V jaké frekvenci by se měl stláčet hrudník při masáži srdce?
při masáži srdce stlačujeme hrudník frekvencí zhruba 100 stlačení/min, tedy zhruba 2x za sekundu
při masáži srdce stlačujeme hrudník frekvencí zhruba 10 - 12 stlačení/min
při masáži srdce stlačujeme hrudník frekvencí zhruba 300 stlačení/min
 
34)První pomoc
Do jaké hloubky by se měl stláčet hrudník u dospělé osoby při masáži srdce?
do hloubky 10 – 15 cm
do hloubky 4 – 5 cm
do hloubky 1 – 2 cm
 
35)První pomoc
K čemu se používá ŠÁTEK TROJCÍPÝ?
nemá praktický význam
pro fixaci končetin zraněného, především paží a hlavy při zhmožděninách a zlomeninách
 
36)První pomoc
Co je to PNEUMOTORAX?
otevřené poranění hrudníku
poranění dutiny břišní
otevřená zlomenina
 
37)První pomoc
Který materiál z lékárničky slouží primárně k překrytí pneumotoraxu?
rouška PVC 20 x 20 cm
rouška resuscitační

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 14,2359 sekundy
Dat:
2020-02-08 21:26:17 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet