Čtyřdobý spalovací motor


Popis stránky

Čtyřdobý spalovací motor - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Čtyřdobý spalovací motor - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Chyba
 
1)Čtyřdobý spalovací motor
Čtyřdobý spalovací motor také nazýván ______ motor
wankel
dvoutakt
čtyřtaktní
 
2)Čtyřdobý spalovací motor
Je to ______ motor
turbínový
vačkový
pístový
 
3)Čtyřdobý spalovací motor
První čtyřdobý spalovací motor, který využíval ______
benzín
naftu
petrolej
 
4)Čtyřdobý spalovací motor
Byl sestrojen v roce ______
1775
1792
1876
 
5)Čtyřdobý spalovací motor
Sestrojil jej německý inženýr Nicolaus ______
Otto
Ringhoffer
Mercedes
 
6)Čtyřdobý spalovací motor
Ve srovnání s, v té době dominujícím parním strojem, byl účinnější?
ano
ne
 
7)Čtyřdobý spalovací motor
Vynález spalovacího motoru dal impuls odbytu a zpracování ______
lignitu
uhlí
ropy
 
8)Čtyřdobý spalovací motor
V prvních deseti letech jeho existence se ho prodalo ______ tisíc kusů.
10
500
100
 
9)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati (DÚ), přes sací ventil je nasávána pohonná směs. Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
komprese
sání
 
10)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do horní úvrati (HÚ). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
expanze
komprese
 
11)Čtyřdobý spalovací motor
Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Jak nazýváme tuto fázi?
expanze
výfuk
komprese
 
12)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do HÚ (horní úvrati). Výfukový ventil je otevřený. Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
komprese
sání

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY