Sponzorované odkazy

Čtyřdobý spalovací motor


Popis stránky

Čtyřdobý spalovací motor - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Sponzorované odkazy


This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Chyba
 
1)Čtyřdobý spalovací motor
Čtyřdobý spalovací motor také nazýván ______ motor
wankel
dvoutakt
čtyřtaktní
last  next  Top End
 
2)Čtyřdobý spalovací motor
Je to ______ motor
turbínový
pístový
vačkový
last  next  Top End
 
3)Čtyřdobý spalovací motor
První čtyřdobý spalovací motor, který využíval ______
benzín
petrolej
naftu
last  next  Top End
 
4)Čtyřdobý spalovací motor
Byl sestrojen v roce ______
1876
1775
1792
last  next  Top End
 
5)Čtyřdobý spalovací motor
Sestrojil jej německý inženýr Nicolaus ______
Mercedes
Otto
Ringhoffer
last  next  Top End
 
6)Čtyřdobý spalovací motor
Ve srovnání s, v té době dominujícím parním strojem, byl účinnější?
ne
ano
last  next  Top End
 
7)Čtyřdobý spalovací motor
Vynález spalovacího motoru dal impuls odbytu a zpracování ______
ropy
lignitu
uhlí
last  next  Top End
 
8)Čtyřdobý spalovací motor
V prvních deseti letech jeho existence se ho prodalo ______ tisíc kusů.
10
500
100
last  next  Top End
 
9)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati (DÚ), přes sací ventil je nasávána pohonná směs. Jak nazýváme tuto fázi?
komprese
výfuk
sání
last  next  Top End
 
10)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do horní úvrati (HÚ). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
expanze
komprese
last  next  Top End
 
11)Čtyřdobý spalovací motor
Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Jak nazýváme tuto fázi?
expanze
komprese
výfuk
last  next  Top End
 
12)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do HÚ (horní úvrati). Výfukový ventil je otevřený. Jak nazýváme tuto fázi?
komprese
výfuk
sání

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 24,6069 sekundy
Dat:
2013-03-29 18:56:05 Nick: Nepri

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY