Čtyřdobý spalovací motor
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
00:00:00 

Čtyřdobý spalovací motor - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Chyba
 
1)Čtyřdobý spalovací motor
Čtyřdobý spalovací motor také nazýván ______ motor
wankel
čtyřtaktní
dvoutakt
last  next  Top End
 
2)Čtyřdobý spalovací motor
Je to ______ motor
vačkový
pístový
turbínový
last  next  Top End
 
3)Čtyřdobý spalovací motor
První čtyřdobý spalovací motor, který využíval ______
benzín
naftu
petrolej
last  next  Top End
 
4)Čtyřdobý spalovací motor
Byl sestrojen v roce ______
1792
1775
1876
last  next  Top End
 
5)Čtyřdobý spalovací motor
Sestrojil jej německý inženýr Nicolaus ______
Mercedes
Ringhoffer
Otto
last  next  Top End
 
6)Čtyřdobý spalovací motor
Ve srovnání s, v té době dominujícím parním strojem, byl účinnější?
ano
ne
last  next  Top End
 
7)Čtyřdobý spalovací motor
Vynález spalovacího motoru dal impuls odbytu a zpracování ______
lignitu
uhlí
ropy
last  next  Top End
 
8)Čtyřdobý spalovací motor
V prvních deseti letech jeho existence se ho prodalo ______ tisíc kusů.
10
100
500
last  next  Top End
 
9)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati (DÚ), přes sací ventil je nasávána pohonná směs. Jak nazýváme tuto fázi?
komprese
sání
výfuk
last  next  Top End
 
10)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do horní úvrati (HÚ). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou Jak nazýváme tuto fázi?
komprese
výfuk
expanze
last  next  Top End
 
11)Čtyřdobý spalovací motor
Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Jak nazýváme tuto fázi?
komprese
výfuk
expanze
last  next  Top End
 
12)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do HÚ (horní úvrati). Výfukový ventil je otevřený. Jak nazýváme tuto fázi?
sání
výfuk
komprese

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 24,6069 sekundy
Dat:
2013-03-29 18:56:05 Nick: Nepri

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY