Čtyřdobý spalovací motor

Popis stránky *
• Čtyřdobý spalovací motor
• - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Posunout na obsah
Info
Čtyřdobý spalovací motor •
• - popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Posunout na obsahKoronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky
This test using data from Wikipedia

Test


Photo licence GPL source wikipedia
 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- popis funkce - vyberte správná data vědomostního testu.
Chyba
 
1)Čtyřdobý spalovací motor
Čtyřdobý spalovací motor také nazýván ______ motor
wankel
dvoutakt
čtyřtaktní
 
2)Čtyřdobý spalovací motor
Je to ______ motor
turbínový
pístový
vačkový
 
3)Čtyřdobý spalovací motor
První čtyřdobý spalovací motor, který využíval ______
benzín
petrolej
naftu
 
4)Čtyřdobý spalovací motor
Byl sestrojen v roce ______
1876
1775
1792
 
5)Čtyřdobý spalovací motor
Sestrojil jej německý inženýr Nicolaus ______
Ringhoffer
Mercedes
Otto
 
6)Čtyřdobý spalovací motor
Ve srovnání s, v té době dominujícím parním strojem, byl účinnější?
ne
ano
 
7)Čtyřdobý spalovací motor
Vynález spalovacího motoru dal impuls odbytu a zpracování ______
lignitu
uhlí
ropy
 
8)Čtyřdobý spalovací motor
V prvních deseti letech jeho existence se ho prodalo ______ tisíc kusů.
10
100
500
 
9)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do dolní úvrati (DÚ), přes sací ventil je nasávána pohonná směs. Jak nazýváme tuto fázi?
sání
výfuk
komprese
 
10)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do horní úvrati (HÚ). Oba ventily jsou uzavřené. Nasátá směs zmenšuje svůj objem, zvětšuje tlak a teplotu. Těsně před horní úvratí je směs zapálena elektrickou jiskrou Jak nazýváme tuto fázi?
expanze
komprese
výfuk
 
11)Čtyřdobý spalovací motor
Oba ventily jsou uzavřené. Směs paliva a vzduchu zapálená elektrickou jiskrou shoří. V pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů. Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
expanze
komprese
 
12)Čtyřdobý spalovací motor
Píst se pohybuje směrem do HÚ (horní úvrati). Výfukový ventil je otevřený. Jak nazýváme tuto fázi?
výfuk
sání
komprese

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 36,8919 sekundy
Dat:
2019-10-17 20:56:49 Nick: HITLER

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet