Auto - moto auto.okhelp.cz

Autobaterie test

home »  autoskola  »  autobaterie testSponzorované odkazy

This test using data from Wikipedia

Test

00:00:00 

Autobaterie test - vzdělávací test použití , udržba a recyklace autobaterie - vyberte správná data testu.
Chyba
 
1)
Autobaterie někdy také obecněji ______
dynamo
akumulátor
relátko
last  next  Top End
 
2)
Autobaterie je zdrojem ______ v motorových vozidlech
chlazení
elektrické energie
tepla
last  next  Top End
 
3)
Jedná se o ______ zdroj elektrické energie
fyzikální
chemický
termický
last  next  Top End
 
4)
Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor ______
ve vysokých otáčkách
v klidu
nastartovaný
last  next  Top End
 
5)
Pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny ______ .
rozdělovač
startér
alternátor či dynamo
last  next  Top End
 
6)
Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně ______ V.
2,1
1,2
1,75
last  next  Top End
 
7)
Správná hustota elektrolytu u olověných baterií je ______ kg/dm3
2.32
1.285
0.85
last  next  Top End
 
8)
Elektrolyt v olověné baterii je směs kyseliny ______ a vody
solné
dusičné
sírové
last  next  Top End
 
9)
Jaké plyny unikají z baterie při nabíjení ______
CO2 a kysličník dusičitý
metan a CO2
kyslík a vodík
last  next  Top End
 
10)
Jaké nebezpečí hrozí při nabíjení olověných baterií ______
ozáření
výbuchu
podchlazení
last  next  Top End
 
11)
Autobaterii prospívá ______ .
minimální používání
časté používání
časté startování vozidla
last  next  Top End
 
12)
Pokud baterii dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde ______ .
ke zvýšení napětí
ke zkratu
k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci)
last  next  Top End
 
13)
Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod ten je označená jako ______
plus
mínus
last  next  Top End
 
14)
Při zapojování kostřený vývod zapojujeme ______ .
až nakonec
jako první
last  next  Top End
 
15)
Baterii nabíjíme ______
ve vytápěných prostorech
v dobře větraných prostorech
v chladných prostorech
last  next  Top End
 
16)
U nabíjené baterie ______ .
se nesmíme zdržovat
nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme
můžeme jíst, pít, kouřit
last  next  Top End
 
17)
Nabíjíme zdrojem ______ proudu
střídavého
stejnosměrného
last  next  Top End
 
18)
Nabíjíme ______ napětím, jaké má baterie.
nižším
vyšším
stejným
last  next  Top End
 
19)
Nabíjíme proudem o velikosti jedné ______ kapacity baterie.
poloviny
desetiny
čtvrtiny
last  next  Top End
 
20)
Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít ______ vodou.
chlorovanou
destilovanou
minerální
last  next  Top End
 
21)
Vývody baterie by měly ______
být čisté bez koroze
pokryté mírným povlakem sulfátu
vlhké
last  next  Top End
 
22)
Pokud nedojde k fyzickému poškození (např proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi______ lety.
1 - 2
4 - 6
2 - 3
last  next  Top End
 
23)
Pokud dojde k vybití článků pod ______ V, je baterie nevratně poškozená.
0,55
1,75
0,75
last  next  Top End
 
24)
Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné ______ .
je ekologicky likvidovat
náhlasit jejich používání na obecním úřadě

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,1929 sekundy
Dat:
2017-09-26 15:03:09 Nick: josé

 


Sponzorované odkazy
 

Pranostiky - počasí
home »  autoskola  »  autobaterie test

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2017 auto.okhelp.cz All right reserved